Beveiligingsbewaking voor alle toestelen voor beveiligingsproblemen:: Servers, Laptops, Workstations, Firewalls, Databases, File integrity …

We installeren en configureren deze Opensource Oplossing, op maat naar uw organisatie. Setup  van dashboards, reports, email alerts..

Security Analyse
Wordt gebruikt om beveiligingsgegevens te verzamelen, samen te voegen, te indexeren en te analyseren, zodat inbraken, bedreigingen en gedragsafwijkingen kunnen gedetecteerd worden.
Nu cyberdreigingen steeds geavanceerder worden, zijn realtime monitoring en beveiligingsanalyse nodig voor snelle detectie en herstel van bedreigingen. Daarom biedt onze oplossing de nodige monitoring- en responsmogelijkheden, terwijl onze servercomponent de beveiligingsinformatie levert en gegevensanalyse uitvoert.
Intrusion Detection
De agents scannen de bewaakte systemen op zoek naar malware, rootkits en verdachte afwijkingen. Ze kunnen verborgen bestanden, verhulde processen of niet-geregistreerde netwerkluisteraars detecteren, evenals inconsistenties in reacties op systeemoproepen.
Naast agentcapaciteiten gebruikt de servercomponent een op handtekeningen gebaseerde benadering voor inbraakdetectie, waarbij de engine voor reguliere expressies wordt gebruikt om verzamelde loggegevens te analyseren en te zoeken naar indicatoren voor compromissen.
Log Data Analysis
Agenten lezen de logboeken van het besturingssysteem en de applicaties en sturen deze veilig door naar een centrale manager voor op regels gebaseerde analyse en opslag.
De regels helpen u om u bewust te maken van applicatie- of systeemfouten, verkeerde configuraties, pogingen en / of succesvolle kwaadaardige activiteiten, schendingen van het beleid en een verscheidenheid aan andere beveiligings- en operationele problemen.
File Integrity Monitoring
Bewaakt het bestandssysteem en identificeert veranderingen in inhoud, rechten, eigendom en kenmerken van bestanden die u in de gaten moet houden. Bovendien identificeert het systeemeigen gebruikers en toepassingen die worden gebruikt om bestanden te maken of te wijzigen.
Mogelijkheden voor het bewaken van bestandsintegriteit kunnen worden gebruikt in combinatie met bedreigingsinformatie om bedreigingen of besmette hosts te identificeren. Bovendien is dit vereist door verschillende wettelijke nalevingsnormen, zoals PCI DSS en GDPR.
Vulnerability Detectie
Agenten halen software-inventarisatiegegevens op en sturen deze informatie naar de server, waar deze wordt gecorreleerd met continu bijgewerkte CVE-databases (Common Vulnerabilities and Exposure), om bekende kwetsbare software te identificeren.
 

Automated vulnerability assessment helpt u de zwakke plekken in uw kritieke activa te vinden en corrigerende maatregelen te nemen voordat aanvallers deze misbruiken om uw bedrijf te saboteren of vertrouwelijke gegevens te stelen.
Configuration Assessment
Bewaakt systeem- en applicatieconfiguratie-instellingen om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan uw beveiligingsbeleid, standaarden en / of verhardingsgidsen. Agenten voeren periodieke scans uit om toepassingen te detecteren waarvan bekend is dat ze kwetsbaar, niet-gepatcht of onveilig zijn geconfigureerd.
Bovendien kunnen configuratiecontroles worden aangepast, zodat ze kunnen worden afgestemd op uw organisatie. Waarschuwingen bevatten aanbevelingen voor betere configuratie, verwijzingen en kaarten met naleving van de regelgeving.
Incident Response
Biedt kant-en-klare actieve reacties om verschillende tegenmaatregelen te nemen om actieve bedreigingen aan te pakken, zoals het blokkeren van de toegang tot een systeem vanaf de bedreigingsbron wanneer aan bepaalde criteria is voldaan.
Daarnaast kan het worden gebruikt om op afstand opdrachten of systeemquery’s uit te voeren, indicatoren van compromissen (IOC’s) te identificeren en andere live forensische of incidentresponstaken te helpen uitvoeren.
Regulatory Compliance
Biedt enkele van de noodzakelijke beveiligingscontroles om te voldoen aan industrienormen en -voorschriften. Deze functies, gecombineerd met de schaalbaarheid en ondersteuning voor meerdere platforms, helpen organisaties te voldoen aan technische compliancevereisten.
Wordt veel gebruikt door betalingsverwerkende bedrijven en financiële instellingen om te voldoen aan de PCI DSS-vereisten (Payment Card Industry Data Security Standard). De webgebruikersinterface biedt rapporten en dashboards die kunnen helpen bij deze en andere voorschriften (bijvoorbeeld GPG13 of GDPR).
Cloud Security
Helpt bij het bewaken van cloudinfrastructuur op API-niveau. Integratiemodules gebruiken die beveiligingsgegevens kunnen ophalen van bekende cloudproviders. Zoals Amazon AWS, Azure of Google Cloud. Biedt daarnaast regels om de configuratie van uw cloudomgeving te beoordelen, waardoor zwakke punten gemakkelijk worden opgemerkt.
Bovendien worden lichtgewicht en multi-platform agents vaak gebruikt om cloudomgevingen op instantieniveau te bewaken.
Containers Security
Biedt zichtbaarheid in uw Docker-hosts en -containers, bewaakt hun gedrag en detecteert bedreigingen, kwetsbaarheden en afwijkingen. De Wazuh-agent heeft native integratie met de Docker-engine, zodat gebruikers afbeeldingen, volumes, netwerkinstellingen en actieve containers kunnen controleren.
 

 
Verzamelt en analyseert continu gedetailleerde runtime-informatie. Zo worden waarschuwingen voor containers die in de geprivilegieerde modus worden uitgevoerd, kwetsbare applicaties, een shell die in een container wordt uitgevoerd, gewijzigd in persistent volumes of afbeeldingen en andere mogelijke bedreigingen.
 
 
 
 
 
 
 
 

Relateerde diensten:

Dataloss Prevention – Website Security – Beveiligingstesten – Phishing campagne opzetten