Penetratietest

 

Een penetratietest of pentest is het testen van computersystemen op kwetsbaarheden, waarbij deze kwetsbaarheden ook werkelijk gebruikt worden om in deze systemen in te breken. Een penetratietest vindt normaal gesproken om rechtmatige redenen plaats, met toestemming van de eigenaars van de systemen die getest worden, met als doel de systemen juist beter te beveiligen.

De persoon die een penetratietest uitvoert heet wel een penetratietester of pentester of white hat hacker.

Er kunnen diverse soorten penetratietests worden onderscheiden, de witte doos penetratietests of de zwarte doos penetratietests. In het eerste geval krijgt de pentester voor het testen al informatie over het netwerk of de computer die getest wordt, in het laatste geval juist niet. Witte doos penetratietests vinden vaak plaats indien men het eigen personeel ervan verdenkt, eigen systemen te hacken. Bij zwarte doos penetratietest wordt er meer uitgegaan van een computerkraker van buitenaf, die zonder vooraf kennis te hebben van vertrouwelijke informatie over een organisatie zijn pogingen tot het kraken van systemen zal uitvoeren.

In de wereld van Penetratietests worden ook andere benamingen gebruikt zoals; ethical hacking, legal hacking, hacktest, security scan, vulnerability assessment en diverse samenstellingen van deze termen. De termen komen min of meer op hetzelfde neer.

Een verschil tussen een penetratietest en een beveiligingsaudit (beveiligingscontrole) is, dat bij een beveiligingsaudit geen poging wordt gedaan om daadwerkelijk in te breken, maar enkel mogelijke kwetsbaarheden in kaart gebracht worden. Bij een penetratietest worden kwetsbaarheden juist wel gebruikt om in te breken.
Op deze manier kan men de gevonden kwetsbaarheden bij een beveiligingsauditt valideren of deze effectief kunnen misbruikt worden.

website-security-banner

Website penetratietest

Het is belangrijk om je website goed te beveiligen. Het gebeurd dagelijks dat hackers proberen om website’s te hacken. Als er een lek zit in de beveiliging van u website is dit voor criminelen een koud kunstje om je website binnen te geraken. Door middel van een penetratietest van uw website brengen we de zwakke plekken en kwetsbaarheden van de website in kaart. Iedere pagina en functie van uw website wordt uitgebreid onderzocht op fouten. Er is een verschil tussen een penetratietest en een audit of beveiligingscontrole, bij een penetratietest wordt geen poging gedaan om in te breken, het dient alleen om risico’s te kunnen identificeren.

Wilt u een advies, Pentest, onderzoek of audit uit laten voeren?

Security-Taskforce biedt experts die op korte termijn, professioneel, duidelijke en betaalbare beveiligingsaudits, onderzoeken en Penetratietesten kunnen uitvoeren. We komen graag met u in contact, bel +0496619154 of mail info@security-taskforce.be om vrijblijvend te praten over de mogelijkheden en oplossingen.

BeveiligingsauditCloud beveiligingWebsitebeveiliging